Reiki - Nivell I

Temari

 • Presentació i introducció
 • L'energia i la seva gestió
 • Mikao Usui, el descobridor
 • El simbolisme de Reiki
 • Com funciona el Reiki
 • Protocol bàsic de tractament
 • Sensacions
 • Auto-tractament
 • Recomanacions en tractaments i sessions. Ètica.
 • Cristalls de quars i Reiki
 • La meditació
 • Xacres, què són i quins problemes poden presentar
 • Guia pràctica de malalties
 • El curs – iniciació pot ser individual o en grup.
 • Es lliura Manual Oficial de Reiki I de la Federación Española de Reiki i diploma acreditatiu.
 • En fer la reserva d'assistència, cal avançar el 40% del preu total del curs.
 • Preu del curs: 120,00 €


Interessats en fer el curs de manera individual:


 • Contactar directament amb la Mestra de Reiki, Eva Duch, i concretar dies i hores per a la seva realització.


Interessats en fer el curs en grup:


 • En cas de voler assistir a un curs obert, consultar l'agenda de cursos.
 • En cas de ser un grup establert interessat en fer el curs, contactar amb la Mestra de Reiki i buscar dies i hores que vagin bé a tothom.